Politické diskuze na Moravě se vyznačují tím, že běžná škála témat má zde poněkud specifickou příchuť jižních svahů. K tradičním lihověprůmyslným otázkám, obohacených sem tam o záblesk idey autonomie, letos přibyl nezbytný punc národovosti a ochrany proti migrantům. Není ale pro mnohé překvapením, že Zdeněk Škromach ve svém středečním vystoupení pro DVTV přelil pozornost zpátky ke koštům. Jakkoli mu téma zjevně není cizí, dopustil se mystifikace, když tvrdil, že vládní návrh zákona hrozí sprovodit ze světa národní zlato Moravanů – košty vína a slivovice. Nalijme si tedy všichni čistého vína.

 

 

Na jednu stranu nemůžeme senátoru upřít stopové množství reálného základu – v jednom ze starších návrhů zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek se s košty nepočítalo výslovně. Jde však o starší návrh, předložený 3. června 2015.  Vedle toho šlo jen o možnost poskytnutou obcím - ty by mohly a nemusely košty regulovat obecně závaznou vyhláškou pro tu či onu akci. A zde je pak třeba upravit míru obav dle toho, jaké vedení obce jste zvolili v posledních komunálních volbách.

Další překážku připravil zákon v § 14, kde vyhradil občanům alkoholové požitky pouze pro výroční trhy, veřejnosti přístupné slavnosti, kulturní a taneční akce. Povolenka konzumace alkoholu by tak mohla alespoň částečně zhojit absenci tomboly. Nebylo však zcela jasné, zda do výčtu akcí mohou patřit i košty. Ministerstvo zdravotnictví se tak záhy dostalo na vrchol občanské přízně, když objasnilo, že ochutnávky vína a slivovice do tohoto výčtu spadají také.

Stále však hovoříme o „neduzích“ prvotní úpravy předložené poslancům před více než rokem. Pro klid duše totiž poslanci záhy do zákona prosadili prostřednictvím pozměňovacích návrhů košty explicitně. Šlo o návrh Antonína Sedi (.pdf), který hájil zájmy lihovin, zatímco Jiřímu Petrů (.pdf) jdou  na vrub košty vína. Návrh zákona ale nakonec nebyl schválen kvůli nesouhlasu se zákazem kouření v restauracích.

A zde se dostáváme k události, která Zdeňku Škromachovi z nepochopitelných důvodů unikla. V červnu 2016 se v Poslanecké sněmovně objevil podobný návrh zákona, který kromě Bendových kuřáren obsahoval veškeré dřívější pozměňovací návrhy. Uplynul tedy více než rok od předložení návrhu, který mohl připomínat stav, o kterém Škromach mluví, a ani nový návrh již není ve sněmovně nováčkem. Dnes už tedy ani není třeba spoléhat se na požehnání ministerstva zdravotnictví - pod § 14 najdeme výslovné povolení ochutnávek lihovin i vinných výrobků, čili také slivovice a vína.

Je obecně známo, že gastronomická témata a výrobky ve všech stavech cloumají rozhodovacími tendencemi českých voličů. A to ať už jde o syrové okurky, pomazánkové máslo, drahé pivo nebo destilované švestky. Není pak nic jednoduššího než využít přirozeného lidského strachu o ztrátu žvance. Je však k zamyšlení, pokud podobných argumentačních faulů využívá místopředseda Senátu a budoucí možný kandidát na prezidenta, byť třeba z důvodu vlastní neinformovanosti. Být tak vyvěšovány na Facebook, snad by se nové legislativní návrhy dostaly ke Zdeňku Škromachovi snáze.

Že právě tohle je víc než potřeba, může dokládat konverzace mezi námi a panem senátorem pod příspěvkem na naší FB stránce. Zdeněk Škromach se totiž s námi na téma svého nepravdivého výroku jal diskutovat ve 2 rovinách. Nejprve nás osočil z toho, že jsme novodobými kádrováky a cenzory a dále nám zaslal několik odkazů, které měly doložit platnost jeho tvrzení.

 

14030652_10207573213350161_740470519_n (1).jpg

 

Jeho drobnou vadou je to, že se všechny týkají původního návrhu zákona, který spadl pod stůl. Jako zajímavou perličku pak můžeme poukázat na poslední uvedený text, který senátor vložil na náš FB. Ten totiž již v perexu uvádí:

 “Upravený návrh už s ochutnávkami alkoholu počítá.”

 Je svým způsobem fascinující sledovat, nakolik může politik být neschopen jakékoli sebereflexe a uznání omylu, který se může stát komukoli z nás. Když navíc “argumentuje” dále textem, který jeho omyl také dokládá, je na místě se ptát, jak je takový politik schopen pracovat s informacemi.

 Celou analýzu Škromachova vystoupení pro DVTV naleznete zde.